Search
Close this search box.

Naše reference

Seznamte se s nejvýznamnějšími referencemi společnosti INZET

Instalace 2ks regulačních uzávěrů
Generální oprava pravého kuželového uzávěru DN 1200
Komplexní rekonstrukce celé ČOV
Zkapacitnění a intenzifikace stávající mechanicko – biologické čistírny odpadních vod
Výměna uzávěrů v UK Blanice DN 1600 PN
Výstavba nového vodojemu o objemu 5 250 m3 výměna potrubí v ČS.
2x akumulační nádrž vodojemu o objemu 6000m3
Akumulační nádrž I 39 800 m3, Akumulační nádrž II 39 800 m3
Čerpací stanice Q=280l/s H=80m, Vodojem užitečný objem 2x 5000m3
2x podzemní akumulační komora vodojemu o objemu 2 × 2 000 m3
Objem nádrží vodojemu: III, VI 5630 m3, IV, V 4685 m3
Stavební úpravy AK vč výměny potrubí a stávajících armatur vč. nové elektro a MaR