Návratnost investic do vodohospodářských projektů, jejich financování a obchodní činnost

Ve společnosti narůstá povědomí o nutnosti šetrného nakládání s přírodními zdroji, získávají na zajímavosti také investiční projekty z oblasti vodního hospodářství. Ve společnosti INZET, s.r.o. se stále častěji setkáváme se specifickými požadavky investorů, a proto jsme jim ve spolupráci s našimi partnery připravili nabídku speciálních služeb.

Co vám můžeme nabídnout

  • Analýzu návratnosti investic
  • Pomoc s financováním projektu
  • Zprostředkování zahraničních obchodních kontaktů

Nabízíme posouzení ROI projektu i obchodní aktivity v zahraničí

Pro posouzení ekonomické zajímavosti projektů a také potřeby vyjednání úvěru vypracováváme pro investory studie proveditelnosti s ohledem na návratnost investic (ROI). Klient tak zjistí, za jak dlouho a za jakých podmínek se mu jeho investice vrátí. Další zajímavá příležitost pro investory souvisí s obchodními aktivitami společnosti INZET, s.r.o. v zahraničí. Kromě působení vlastní značky v Chorvatsku, je INZET, s.r.o. i výhradním zástupcem společnosti IN-EKO na území Chorvatska, Bosny a Hercegoviny a Černé Hory. V současné době navíc jednáme o zastupování dalších firem ve zmíněných zemích bývalé Jugoslávie. Pokud máte zájem o zprostředkování obchodu v daných lokalitách, neváhejte nás kontaktovat.

Dodáme všechny technologické komponenty pro úpravu pitné vody

Spolupráce se společností INZET, s.r.o. je výhodná také proto, že máme k dispozici opravdu špičkové strojní a technologické zázemí. Vodohospodářské stavby tedy nejen projektujeme a realizujeme, ale také pro ně dokážeme vyrobit veškeré dílčí součásti ve vysoké kvalitě a následně provést jejich odbornou montáž. INZET, s.r.o. se tak profiluje, jako komplexní dodavatel technologií vodohospodářských staveb.