Skip to main content

Návratnost investic do vodohospodářských projektů, jejich financování a obchodní činnost

Ve společnosti narůstá povědomí o nutnosti šetrného nakládání s přírodními zdroji, získávají na zajímavosti také investiční projekty z oblasti vodního hospodářství. Ve společnosti INZET, s.r.o. se stále častěji setkáváme se specifickými požadavky investorů, a proto jsme jim ve spolupráci s našimi partnery připravili nabídku speciálních služeb.

Co vám můžeme nabídnout

  • Analýzu návratnosti investic
  • Pomoc s financováním projektu
  • Zprostředkování zahraničních obchodních kontaktů