Search
Close this search box.

Projekty ČOV a dalších zařízení

projektová dokumentace pro vodohospodářské stavby

Projektová dokumentace pro vodohospodářské stavby

Při projektování jednotlivých zakázek spolupracuje společnost INZET, s.r.o. s vybranými projekčními kancelářemi. V analytické a projekční činnosti se využívá sofistikovaných metod včetně matematického modelování reálných situací. Díky know-how našich partnerů tak dokážeme prostřednictvím matematických postupů například navrhovat a dimenzovat funkce biologického stupně ČOV a ověřovat kapacity realizovaného či navrhovaného systému. Matematická simulace aktivačního procesu nám pak umožňuje provádět výpočty systému při reálném provozním chování daného zařízení.

Proč se při plánování projektů spolehnout na společnost INZET, s.r.o.?

Matematické modelování funkcí ČOV a dalších systémů pomocí pokročilého softwaru

Přesná data pro vypracování projektů ČOV a dalších vodohospodářských zařízení získáváme díky spolupráci s vysoce kvalifikovanými odborníky. Matematické modely pro nás dodává společnost AQUA-CONTACT, která vlastní licenci pro software GPS-X od kanadské firmy Hydromatics.

Software GPS-X umožňuje exaktní simulaci technologické linky ČOV, zadání požadovaných vstupních parametrů kvality a kvantity odpadních vod ve všech proudech (tj. přítok, kalová voda) a přesné zadání rozměrů jednotlivých technologických stupňů, tj. typ aerace, hloubky a plochy nádrží (včetně usazovacích a dosazovacích). Pomocí softwaru lze namodelovat fungování systému jak ve stacionárním, tak dynamickém stavu s přesným zadáním fluktuace hydraulického zatížení, zatížení organickými a dusíkatými látkami během dne i roku, a to včetně teplotních profilů.

Za účelem provedení exaktních propočtů biologických systémů ČOV je vždy připraveno speciální technologické schéma počítačového softwaru GPS-X umožňujícího realizaci detailních výpočtů aktivačního systému v různých provozních variantách.

Projekční činnost pro samostatné vodohospodářské projekty

Naše společnost INZET, s.r.o. úzce spolupracuje s projektanty, kteří navrhují a provádějí realizační dokumentaci pro jednotlivé dílčí dodávky a projekty v oblasti vodního hospodářství.

Co Vás dále zajímá?