Search
Close this search box.

Detail naší reference

Seznamte se s nejvýznamnějšími referencemi společnosti INZET

ČOV Lužany

Zkapacitnění a intenzifikace stávající mechanicko – biologické čistírny odpadních vod

Rozsah prací:

  • ČOV s aerobní stabilizací kalu o kapacitě 546 EO je navrženo na výhledovou kapacitu 700 EO