Voda je nezbytnou surovinou, bez níž se neobejdeme. Společnost INZET s.r.o. má se svými partnery pro obor hospodaření se zdroji pitné vody programové vybavení, které může poskytnout ucelenou nabídku, a proto je schopna realizovat projekt od výstavby až po distribuci.

Proč si jako partnera pro úpravu pitné vody vybrat společnost INZET

  • Rozumíme vodě a své know-how umíme aplikovat na projekční a stavební činnost
  • Disponujeme týmem specialistů i dobrým strojním vybavením
  • Nabízíme široké spektrum služeb včetně zajištění výhodného financování projektu

Ucelené portfolio služeb pro hospodaření s pitnou vodou

Náš tým pro vás vypracuje nezbytné analýzy, studie proveditelnosti i projekty pro výstavbu veškerých vodárenských zařízení pro čistou vodu. Úpravny pitné vody a další stavby s tím související dokážeme kompletně zrealizovat v rámci kompletních dodávek. Ve spolupráci s našimi partnery jsme schopni tato zařízení také provozovat. V zásadě tedy můžeme převzít zodpovědnost za veškerou vodárenskou problematiku libovolné obce, a to nejen v České republice, ale také na Balkáně, zejména v Chorvatsku, kde jsme založili v roce 2011 společnost INZET TEHNOLOGIJA VODE d.o.o.

Vodárenská zařízení, která dodáváme

  • Úpravny pitné vody (obce, průmysl)
  • Čerpací stanice
  • Technologie vodojemů a armaturních komor
  • Řídicí systémy úpraven vod, čerpacích stanic

Konzultujte s námi možnosti financování svého vodárenského projektu

Jako doplněk k projekčním, stavebním a provozním službám nabízíme svým obchodním partnerům také financování jednotlivých vodárenských projektů.