Skip to main content

Proč si jako partnera pro úpravu pitné vody vybrat společnost INZET ?

  • Rozumíme vodě a své know-how umíme aplikovat na projekční a stavební činnost
  • Disponujeme týmem specialistů i dobrým strojním vybavením
  • Nabízíme široké spektrum služeb včetně zajištění výhodného financování projektu

Ucelené portfolio služeb pro hospodaření s pitnou vodou

Náš tým pro vás vypracuje nezbytné analýzy, studie proveditelnosti i projekty pro výstavbu veškerých vodárenských zařízení pro čistou vodu. Úpravny pitné vody a další stavby s tím související dokážeme kompletně zrealizovat v rámci kompletních dodávek. Ve spolupráci s našimi partnery jsme schopni tato zařízení také provozovat. V zásadě tedy můžeme převzít zodpovědnost za veškerou vodárenskou problematiku libovolné obce.

Vodárenská zařízení, která dodáváme

  • Úpravny pitné vody (obce, průmysl)
  • Čerpací stanice
  • Technologie vodojemů a armaturních komor
  • Řídicí systémy úpraven vod, čerpacích stanic